Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Koliko nula u broju

Kalkulator Koliko nula u broju će vam znati broj nula i broj desetine, stotine, tisuće, milijune, milijarde, bilione sadržane u bilo koji broj.
Scale numeracije:
Ukratko - u početku je latinski broj ukazuje na stupanj hiljada, ali na kraju se dodaje da sufiks "-illion"

Long - na latinskom brojka ukazuje na stupanj milion, dodati sufiks "Jedan", a titulu 1000 puta više, iz istog brojka, ali sa sufiksom "-ARD"
Unesite broj:
Broj Naziv: