Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Centripetalne ubrzanje kada kreće po obodu online plaćanje

Centripetalne ubrzanje kada kreće po obodu, online plaćanje, omogućava da se izračuna centripetalne akceleracije, radijus kruga i linearne brzine dok se kreće duž oboda.

Uzeti u obzir centripetalan ubrzanje ili opseg brzine

     
Radijus (R):
Brzina (v):
Centripetalan ubrzanje - komponenta ubrzanja topljenja kreće duž zakrivljene putanje usmjerena prema centru zakrivljenosti putanje koje karakterizira stopa promjene pravca brzine vektora.

Formula centripetalan Ubrzanje


gdje je V - stopa linearno kretanje stazom, R - radijus zakrivljenosti u datoj tački putanje