Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Obim kupe, online plaćanje

Kalkulator konus volumen će vam omogućiti da obim kupe, znajući visina konusa i radijus svoje baze.

Unesite radijus baze i visina konusa

Radijus:
Visina:

Obim konusa

Konus - geometrijski tijelo koje se sastoji od kruga (bazu konusa), tačke ne leži u ravni kruga (gornji konus) i sve tačke povezivanja tjemena kupe sa baznih poena.
Formula konus obujam: Formula konus volumena,
Gdje R - radijus baze, h - visina konusa