Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Obim plaćanja kocke, on-line

Kalkulator kocka volumen će vam omogućiti da se volumen kocke, znajući njegovu rebro.

Unesite kocke ruba (H):

Volumen kocke

Cube - redovni poliedar, svaki lice koje je kvadrat. Sve ivice kocke su jednaki.
Formula volumen kocke: V = H3,
Gdje je V - volumen kocke, H - visina rebra