Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Torque, online plaćanje

Torque, online plaćanje omogućava izračunavanje fizičkih veličina kao što je trenutak sile (momenta) sila vektor, radijus vektor u različitim jedinicama mjerenja, a njihova ovisnost jedni na druge.

Izračunajte trenutak sile, sile, ili radijus vektor

        
Snaga (F):
Radijus vektor (r):
Rezultati u:
Torque - vektor fizička količina jednaka je vektor proizvod radijus vektora na vektor sile. One opisuju rotacije djelovanje sile na kruta tijela.
Formula od momenta Moment sile, gdje je r - radijus vektor, F - sila