Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Potencijalne energije tijela, online plaćanje

Kalkulator potencijalna energija tijela, online obračun omogućava vam da izračunati potencijalne energije tijela, a određenu težinu pada sa određene visine. Kao i da se utvrdi zavisnost težine, visine i potencijalna energija tijela razdvojeni.

Izračunajte potencijalna energija, težina ili visina

        
Mase:
Visina:
Rezultati u:
Potencijal energije tijela - ovo je skalarna fizička količini koja je jednaka rad potencijalnih sila za kretanje tijela od jedne tačke na drugu, potencijalna energija se uzima kao nula.

Potencijalna energija
gdje je m - masa tijela, g - gravitaciono ubrzanje jednaka 9,8 m/2, H - visina tijela iznad proizvoljno odabran nuli.