Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Kinetičku energiju tijela, online plaćanje

Kalkulator kinetička energija tijela, online plaćanje - omogućava vam da izračunati kinetičku energiju tijela, određene mase, kreće u određenom brzinom. Takođe odrediti zavisnost od mase, brzine i kinetička energija tijela jedni od drugih.

Izračunajte kinetička energija ili brzina mase

        
Mase:
Brzina:
Rezultati u:
Kinetička energija - energija, koja ima kretanje tijela. Kinetička energija tijela jednaka je posao koji treba napraviti sile na tijelo u mirovanju, da mu je poznato da brzina:
Kinetička energija
gdje je m - masa, v tijelo - brzina tijela.