Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Zakon, online plaćanje Boyle

Valuta Zakon Boyle, online plaćanje - omogućava vam da izračunati odnos između parametara jednadžbe zakona Boyle-a, kao što su početni, konačni volumen, i početne, završni pritisak gasa.

Koji Boyle jednačina parametri računati

Početni pritisak (Pi):
Početni volumen (VI):
Konačni pritisak (Pi):
Rezultati u:
Izračunajte konačni volumen
Boyle-ov zakon - jedan od osnovnih plina zakona, tvrdi da je pritisak plina u procesu izotermni je obrnuto proporcionalna volumen zauzima plin: Pi*Vi = Pf*VF, gdje Pi - Početni pritisak, Vi - početne volumen, Pf - završni pritisak, VL - konačni volumen.
Zakon je prvi put otvoren 1662. Robert Boyle, a zatim ponovo Edmom Mariott 1676..