Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Gay-Lussac zakon, online plaćanje

Zakon, online plaćanje kalkulator Gay-Lussac-a - omogućava rascchitat odnosa između parametara jednadžbe zakona Gay-Lussac zakon, kao što je polazna, konačne temperature i početne, završni pritisak gasa.

Koji parametri Gay-Lussac je posjeta zakon

Početni pritisak (Pi):
Početna temperatura (Ti):
Konačni pritisak (Pf):
Rezultati u:
Izračunajte konačnu temperaturu
Gay-Lussac zakon - na konstantan pritisak, obim konstantne mase proporcionalna apsolutnom temperatura plina:
Gay-Lussac zakon
gdje Pi - Početni pritisak, Ti - inicijalna temperatura, Pf - završni pritisak, Tf - konačna temperatura.
Zakon je osnovan 1802. od strane francuskog fizičar i hemičar Joseph Louis Gay-Lussac. Gay-Lussac zakon vrijedi samo za idealne plinove, realni gasovi ga sluša na temperaturama i pritiscima koji su daleko od kritične vrijednosti. To je poseban slučaj Clapeyron jednadžba.