Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Clapeyron jednadžba, online plaćanje

Clapeyron jednadžba kalkulator, online obračun omogućava vam da izračunati odnos između inicijalnog i finalnog volumen, tlak i temperatura plina iz Clapeyron jednadžbe, ako promijenite postavke.

Koji od Clapeyron jednadžba za izračunavanje parametara

Početni pritisak (P1):
Početni volumen (V1):
Početna temperatura (T1):
Konačni pritisak (P2):
Konačna temperatura (T2):
Rezultati u:
Izračunajte konačni volumen
Clapeyron jednadžba (zakon države plina) kombinira zakonima Boyle - Mariotte, Gay-Lussac i Charles "Zakon propisuje da za određenu masu plina, odnos proizvod pritiska i volumena na temperaturi - konstanta:
Clapeyron jednadžba,
gdje P1, V1, T1 - početni pritisak, volumen i temperatura plina, S2, V2, T2 - završni pritisak, volumen i temperatura.
To nam omogućava da se izračuna, na primjer, volumen plina pod određenim temperature i tlaka, ako se zna volumena na drugim temperaturama i pritiscima.