Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Masa tvari u otopini, online plaćanje

Kalkulator težina tvari u otopini, online plaćanje rješenje omogućava da se izračuna parametara, kao što su masa rastvora, volumen, koncentraciju i molekularne težine rješenja.

Odaberite rješenje koje želite izračunati parametar

Koncentracija:
Obujam:
Molekularna težina:
Atomska jedinica mase (e teorema je Dalton ...) - Off-sistem za mase za mase molekula, atoma, atomske jezgre i elementarnih čestica.
1 a. e. m. = 1.660 539 040(20) * 10-27 kg.
a. e. m.
Rezultati u:
Izračunajte težine rastvora
Težinu rastvorene u otopini se određuje po formuli:
Težina (g) = volumen (L) x Koncentracija (mol / l) x Molekularna težina (a. E. M.)