Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Molarna masa plaćanja gasa online

Molarna masa kalkulator gas online plaćanje - omogućava vam da izračunati kolika je molarna masa plina u datom volumen, težina, temperatura, i tlak plina.

Odaberite ili unesite poznate parametre plina

  
Gas:
Izračunajte molarna masa dušika
Molarna masa materije - odnos mase materijala na broj molova supstance, da je masa jednog mola tvari. Molarna masa plina se određuje iz jednadžbe stanja idealnog plina (jednačina Mendeljejev-Clapeyron):
gdje - Pritisak gasa, - Molarna zapremina, - Masa gasa, - Molarna masa, - Univerzalna plinska konstanta, - Apsolutna temperatura