Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Njutnov zakon gravitacije

Njutnov zakon univerzalne gravitacije - omogućava vam da izračunati snagu gravitacionog privlačenja, masa objekata i udaljenost između njih.

Koja je formula za izračunavanje gravitacijsku privlačnost

Masa objekta m1: kg
Površina m2 Težina kg
Udaljenost između objekata (r): m
Na gravitaciju formule


gdje G - gravitaciona konstanta, jednaka 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg2), M1, M2 - masa dvije čestice, R - udaljenost između dva materijala poena.