Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Prva kosmička brzina, online plaćanje

Prvi kosmički kalkulator brzine, online obračun omogućava vam da izračunati prve brzine prostor objekta, za ulazak u orbitu jednog solarnog planeta sistema, ili planeta bilo masovnih i radijus.

Odaberite ili unesite planeta mase i radijus

  
Planet:
Prva kosmička brzina Zemlje
Prva kosmička brzina (ugaone brzine) - je minimalna brzina kojom tijelo kreće horizontalno na površini planete, neće pasti na to, i će se kretati u kružnoj orbiti.
gdje M - masa planete, R - radijus planete, G - gravitaciona konstanta, jednaka 6,67408 x 10-11Н*м2/kg2