Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Brzina pobjeći, online plaćanje

Escape kalkulator brzine, online obračun omogućava vam da izračunati brzina bijega objekta za prevazilaženje gravitacijsku privlačnost jednog od planeta Sunčevog sistema, ili bilo planeta mase i radijus.

Odaberite ili unesite planeta mase i radijus

  
Planet:
Brzina bijeg na Zemlji
Brzina bijega (brzina bijeg, brzina oslobađanja, brzine bijeg) - najniža stopa koje je potrebno dati objektu čija masa je zanemariva u odnosu na masu nebesko tijelo, za prevazilaženje gravitacionog privlačenja tijela i pobjeći svoju orbitu.
gdje M - masa planete, R - radijus planete, G - gravitaciona konstanta, jednaka 6,67408 x 10-11H*m2/kg2