Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Područje trapeza, online plaćanje

Kalkulator trapeza područje će pokazati kako pronaći područje od trapeza (jednakokračan, pravougaoni, strana, itd) Različite formule, kroz sredinu linije, dužina svih strana, dijagonale, baze i kutova među njima.

Metoda za izračunavanje površine trapeza

Osnova je:    U bazi B:    Visina:

Područje trapezoidnog

Trapeza - a četverostrana u kojem dvije paralelne strane (baza), a druga dva nisu paralelne (lateralne strane).
Formula površina trapeza: Područje trapezoidnog ,
gdje A, B - baze trapeza, h - visina