Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Područje paralelograma, online plaćanje

Kalkulator paralelograma područje pokazuje kako pronaći područje paralelograma različite formule: u stranu dužine i visine, dužine od strana i kut između njih, dijagonale dužine i kuta između njih.

Metoda za izračunavanje površine paralelograma:

Side:    Visina:

Volumen kocke

Parallelogram - a četverostrana čije suprotne strane su paralelne (leže na paralelnim linijama).
Formula površina paralelograma: Područje paralelograma ,
gdje je - strana paralelograma, h - visina