Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Radioaktivnost, polu-život, on-line plaćanje

Radioaktivnost, polu-život, on-line plaćanja - omogućava vam da izračunati iznos preostalih radioaktivnih tvari i postotak materijala preostalog od početnog iznosa za određeni vremenski period, kao rezultat kolapsa.

Odaberite poznati radioizotopa ili unesite poluživot

  
Izotopa:
Broj komponenti:
Proteklo vreme:
Zračenje - jonizujućeg materija koje emituju tokom spontanog raspada pojedinih vrsta atoma.
Poluživot - vrijeme u kojem radioaktivni materijal raspada od pola od početnog iznosa supstance. Poluživot se naziva T 1/2, karakterizira stopa raspada radioaktivnih jezgara, te je konstanta za dati radioaktivnog izotopa.