Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Ohm zakon za subcircuit

Ohm zakon za subcircuit - definira odnos između takvih varijabli su: struja, napona i otpora u dirigenta u električni krug. Izaberite vrijednost i izračuna se iz poznatih parametara.

Izračunajte u skladu sa zakonom Ohm-a

Napon (U): Volt
Otpor (R): Om

Sadašnji u dirigent je direktno proporcionalna naponu i obrnuto proporcionalna otporu.