Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Tangencijalna ubrzanje tačke, online plaćanje

Tangencijalna ubrzanje, online obračun vam omogućava da izračunate tangencijalne ubrzanje tijela u pokretu da promijeniti brzinu i vrijeme putovanja.

Uzeti u obzir tangencijalni ubrzanje, brzina ili vrijeme

Početni brzina (V0):
Konačna brzina (V1):
Time (t):
Tangencijalna ubrzanje - ubrzanje komponenta usmjerena duž tangenta na putanju kretanja koja karakteriše promjena u brzini modula.

Formula tangencijalno ubrzanje


gdje je V0, V1 - Početno i završno brzina, t - vrijeme kretanja