Online kalkulator CalcProfi

CalcProfi – je besplatan online kalkulator za izračunavanje, prijenos, praćenje i citati stopa. Stotine kalkulatori, referentne tablice, i tisuće članaka. Informacije iz službenih izvora, stalno ažuriranje. Bez plaćanja, bez registracije.

Online kalkulatori

 

Fizike, temeljnih zakona kalkulatori

   Prevođenje fizičkih veličina
Prevođenje svih vrsta fizičkih veličina: dužina, površina, volumen, temperatura, brzina, tlak, snaga.
   Tangencijalna ubrzanje tačke, online plaćanje
Proračun tangencijalne ubrzanja tijela u pokretu da promijeniti brzinu i vrijeme putovanja.
   Koncentracija rješenja, online plaćanje
Proračun volumena otopine nakon rastvaranja na osnovu obima i koncentracije otopine.
   Radioaktivnost, polu-život, on-line plaćanje
On-line izračun iznosa preostalih u rezultat poluraspada radioaktivne tvari.
   Njutnov zakon gravitacije
Zakon gravitacije - obračun gravitacione sile privlačenja između dva materijalnim objektima.
   Njutnov Drugi zakon
Proračun sile, mase i ubrzanja Vtorma Njutnov zakon.
   Prva kosmička brzina, online plaćanje
Proračun prve kosmičke brzine za jednog od planeta Sunčevog sistema, ili bilo planeta mase i radijus.
   Molarna masa plaćanja gasa online
Proračun molarne mase plina preko svog volumena, mase, temperature, pritiska.
   Njutnov treći zakon
Obračun mase i ubrzanja dva tijela na Njutnov treći zakon.
   Snaga, vrijeme, energiju, online plaćanje
Proračun snage, vremena i energije, online kalkulator.
   Ohm zakon za subcircuit
Obračun struje, napona, otpora u strujnom kolu zakonom Ohm za subcircuit.
   Sila, masa, ubrzanje, online plaćanje
Online plaćanje snagu, masu i ubrzanje ubrzanje tijela formule.
   Ugaone ubrzanje, online plaćanje
Obračun ugaono ubrzanje, ugaone brzine i rotacije vremena, kada se tijelo kreće na krug.
   Centripetalne ubrzanje kada kreće po obodu online plaćanje
Proračun centripetalne akceleracije, radijus i obim linearne brzine dok se kreće duž oboda.
   Gustina slatke i slane vode online
Proračun svježe i morske gustine na različitim temperaturama i stepena saliniteta.
   Torque, online plaćanje
Proračun momenta sile (momenta) na radijus vektor i sila vektor čvrste.
   Brzina zvuka u zraku, online plaćanje
Proračun brzine zvuka u zraku (u km / h m / s, itd) na različitim temperaturama, online.
   Kinetičku energiju tijela, online plaćanje
Proračun kinetičku energiju tijela sa određenom mase i brzine.
   Potencijalne energije tijela, online plaćanje
Proračun potencijalne energije tijela, a određenu težinu pada sa određene visine.
   Clapeyron jednadžba, online plaćanje
Proračun početnog i konačnog volumena, pritisak i temperatura plina iz Clapeyron Equation.
   Jednadžba idealnog plina, online plaćanje
Proračun idealno parametara plina volumen, temperatura, pritisak, Molarna masa.
   zakon, online plaćanje Boyle
On-line izračun početne i konačne pritisak volumena i gasa na Boyle-ov zakon, tekst zakona Boyle.
   Gay-Lussac zakon, online plaćanje
On-line proračun pritiska i temperature plina u skladu sa zakonom o Gay-Lussac.
   Brzina, vrijeme, udaljenost, online plaćanje
Obračun (online) brzina, vrijeme, udaljenost, i odnose između njih.
   brzina pobjeći, online plaćanje
Izračunajte brzinu bijeg za jedan od planeta Sunčevog sistema, ili bilo planeta mase i radijus.
   Masa tvari u otopini, online plaćanje
Proračun parametara rješenja, kao što su masa rastvora, volumen, koncentraciju i molekularne težine rješenja.
   Kalkulator Troy unci
Transfer težinu zlata, obračun unce zlata u gramima koliko grama u 1 unca zlata.
   Provjerite svoju težinu na drugim planetama
Pronađite svoju težinu na drugim planetama aSolnechnoy sistema.
   Ugaona brzina, online plaćanje
Proračun ugaone brzine, ugaono ubrzanje i rotacije vremena, kada se tijelo kreće na krug.
 
 

Matematička kalkulatori, matematika, algebra, geometrija

   Rješenje kvadratne jednadžbe online
Pronalaženje korijene i diskriminativne kvadratnih jednačina.
   Binary Kalkulator Online
Uz to, oduzimanje, množenje, dijeljenje, logičan i, ili, modulo-2 dodatak binarnih brojeva.
   Kalkulator frakcije
Kalkulator frakcije - zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, frakcije uključujući i cijeli brojevi.
   Kalkulator decimala
Prevođenje konvencionalne mješoviti frakcije (integer dio) u decimalnim frakcije, decimale u običnim.
   kalkulator
Kalkulator izračunava sinus, kosinus, tangens, logaritamska, eksponencijalna funkcija, stepenovanje, itd
   Pronađite vrijednost izraza
Proračun složenih matematičkih izraza u jednoj liniji.
   Kvadratni korijen od stepena
Izračunajte kvadratni korijen od bilo koji broj.
   Koren trećeg stepena
Izračunajte kocka korijen bilo koji broj.
   Ekstrakt korijena 2, 3, 4, 5, n stupanj online
Nađi korijen 2, 3, 4, 5, ... n diplomu iz bilo kojeg broja.
   Prevođenje broja sistema online
Prevođenje brojeva u binarnom, decimalni, oktalni, heksadecimalni i drugi broj sistema.
   Dodavanje kolona online
Proces pronalaženja zbroj dva broja, kada se doda u koloni.
   Oduzmi kolona online
Proces pronalaženja razlika između dva broja oduzimanjem kolone.
   Kolona množenje listova
Izračunajte množenjem (proizvod) od dva broja, metodom kolona umnožavanja.
   Kolona podjela radnih listova
Izračunajte dijeljenjem (količnik) od dva broja, metodom kolona divizije.
   Prevođenje Roman, indijska, arapskim brojevima (brojevima)
Pretvara Roman, indijski, arapski brojevi jedni druge (različit broj sistema).
   Koliko nula u broju
Provjerite broj nula, i koliko desetina, stotina, hiljada, milioni, milijarde, bilione sadržane u bilo koji broj.
   Obim brojke
Obračun volumena kocke, piramide, konusa, cilindar, sfera (obim sve figure).
   Obim cilindra, online plaćanje
Proračun volumena cilindra na radijus i visinu, formula volumena cilindra.
   Obim kupe, online plaćanje
Proračun volumena konusa i radijalne visina baze konusa.
   Obim plaćanja kocke, on-line
Obračun volumena kocke duž rebra.
   Obim sfere, online plaćanje
Izračunajte šta volumen sfere je jednaka formula sa poznatim radijus.
   Obim piramide, online plaćanje
Obračun zapremine piramide, redovni poligonalne, trokutasti, četverostrana, tetraedar.
   Square oblika
Obračun kvadrata površine pravougaonika, paralelograma, trokuta, trapeza, romb, krug (kvadrat oblika).
   površina kruga, online plaćanje
Kako pronaći područje kruga koristeći formulu radijusa ili promjera kruga.
   Područje trga, online plaćanje
Proračun kvadrat dužine strana kvadrata ili dijagonalno; kako pronaći područje trga prema formuli.
   Područje paralelograma, online plaćanje
Kako pronaći područje paralelograma prema formuli kroz dužinu strane i dijagonale ugao između njih.
   Područje pravougaonika, online plaćanje
Obračun površina širine pravougaonika i visina, dijagonala, a kut između njih, kako pronaći područje pravougaonik.
   Područje romba, online plaćanje
Kako pronaći područje romb od strane formule kroz dužinu strane, visina, dijagonala, uglove između njih, upisanog kruga.
   Područje trapeza, online plaćanje
Kako pronaći područje jednakokrakog, i drugi. Trapezoidima, kroz dužinu strane, baza uglova između njih, upisanog kruga.
   Područje trokuta, online plaćanje
Kako pronaći područje trokuta koristeći formulu dužine strane, uglovi, upisana, ograničene krugove.
   perimetri figura
Proračun obodu kvadrata, pravougaonika, trougla, kruga (parametara oblika).
   Obim (perimetru kruga), online plaćanje
Kako pronaći obim (perimetru kruga) na formulu poluprečnik kruga (krug).
   Obodu trga, online plaćanje
Kako pronaći perimetar trga prema formuli kroz strani trga.
   Perimetru paralelograma, online plaćanje
Kako pronaći (ono što je) perimetar paralelograma, paralelograma perimetar formulu za dužinu njene strane.
   Obim pravougaonika, online plaćanje
Kako pronaći perimetra pravougaonik preko dužine i širine pravokutnika formula za pronalaženje perimetra.
   Obodu romba, online plaćanje
Kako pronaći (ono što je) perimetra romba formule kroz strani dijamant.
   Obodu trapeza, online plaćanje
Kako pronaći perimetra trapeza (opisano, jednakokračan, pravokutnog oblika, itd) po formuli za dužine strane trapeza.
   Obim trougla, online plaćanje
Kako pronaći perimetar trougla duž svoje strane, perimetru trokuta formule.
   Razmak između dva poena, online plaćanje
Proračun udaljenost između dvije točke na njihovim koordinatama.
   Koodinaty point središnja tačka, online plaćanje
Proračun koodinaty tačka središte koordinata njegovih vrhova.
   Dužina segmenta, online plaćanje
Proračun dužine intervala između dvije točke na njihovim koordinatama.
   Obračun trokuta online
Proračun uglova, strana i na području poznatom uglova i strane trokuta, trougao crtež
 

Datum i vrijeme

   Sabiranje i oduzimanje datuma
Izračunava zbroj ili razlika vremena između datuma, dana, sati, minuta, sekundi.
   Sabiranje i oduzimanje vremena
Kalkulator toga i vrijeme oduzimanja: računajući put u nekoliko dana, sati, minuta, sekundi.
   Razlika između datuma
To vam omogućuje da izračunati razliku između dva datuma u godinama, dana, sati, minuta, sekundi.
   vrijeme transfera
kalkulator transfer vremena potrebno vrijeme u godinama, dana, sati, minuta, sekundi.
   Kako će uskoro doći dan?
Koliko dugo godina, dana, sati, minute, sekunde, datum dolazi.
   Koliko je vremena prošlo od dana?
Koliko je godina prošlo, dana, sati, minute, sekunde, datum.
   Koliko dana mjesec dana?
Omogućava saznati tačan broj dana u mjesecu.
   Koliko dana u godini?
Kalkulator dana u godini, ćete broj dana u tekućem, sljedeći, ili prošle godine.
   time Calculator
Osim toga, time oduzimanje, razlika između datuma, vremena prevođenje: dana, sati, minuta, sekundi.
   Koliko dana je ostalo do proljeća?
Tačan broj dana, sati, minuta i sekundi preostalo do sljedećeg proljeća.
   Koliko dana je ostalo do ljeta?
Tačan broj dana, sati, minuta i sekundi preostalo do sljedećeg ljeta.
   Koliko dana je ostalo do pada?
Tačan broj dana, sati, minuta i sekundi preostalo do iduće jeseni.
   Koliko dana je ostalo do zime?
Tačan broj dana, sati, minuta i sekundi preostalo do naredne zime.
 

Internet, računala, web alata, lozinkom generatora

   Password Generator Online
Online generator lozinku za ključnu riječ, stvara kompleks lozinku koja se vezuje za riječ.
   generator slučajnih lozinku
Online generira slučajni lozinke bilo složenosti bilo znakova.
   Binary Kalkulator Online
Uz to, oduzimanje, množenje, dijeljenje, logičan i, ili, modulo-2 dodatak binarnih brojeva.
   kalkulator
Kalkulator izračunava sinus, kosinus, tangens, logaritamska, eksponencijalna funkcija, stepenovanje, itd
   Prevođenje broja sistema online
Prevođenje brojeva u binarnom, decimalni, oktalni, heksadecimalni i drugi broj sistema.
   Moja IP. Provjerite svoje IP adresu
Možete pronaći vašu IP adresu, operativni sistem, usluga usluga, država i grad.
   Informacije o IP adresu
Saznajte usluga, država i grad prema IP adresa.
   Slučajni broj generatora online
Random Broj Generator Online generira slučajni broj iz odabranog raspona.
   Slučajni brojevi telefona
Cgenerirovat casual broj mobilnog ili fiksnog telefona, različit broj znamenaka i raznim formatima.
   Barcode Generator Online
Nabavite bar kod na digitalni kod proizvoda.
   QR kod generator online
Get slika QR kod svakog teksta.
   Whois servis, provjeru domena
Informacije o bilo kojoj domeni, ns servere, kontakte, i tako admiistratora. D.
   Virtualna tipkovnica online
Tastatura virtualne ekranu online na ruskom i engleskom jeziku.
   Transliteracija (transliteracija) tekst
Online transliteraciju riječi iz ruskog na engleski i obrnuto, transliteracija i prezime.
   Hindi Online tipkovnice
Virtuelna tastatura za kucanje u Hindi.
   Arapski tipkovnica online
Virtuelna tastatura za kucanje na arapskom jeziku.
 

Tečajna, mjenjačnica stope, berza

   Kalkulator valuta, kalkulator valuta
razmjena stope Translation (CBR ECB) danas, stope svih valuta u svijetu u kalkulator valuta, svakodnevno ažurira.
   Mjenjačnica online razmjenu forex (forex)
Kursevi svjetskih valuta u realnom vremenu za sve valute svijeta, svake minute na berzi Forex.
   Stock citira online
Trgovanje dionicama danas: stope, cijene, indeksi u realnom vremenu
   Kalkulator valuta, digitalni konvertor valuta
Kripto-valutni kursevi širom svijeta. Kripto-valutni pretvarač u drugu virtuelnu ili stvarnu valutu.
   Kriptovalutne cijene tabele uživo
Kripto-valutni kursevi na mreži, pretvorbe u bilo koju valutu u realnom vremenu.
   Grafikoni kriptovalute
Grafikoni istorije kriptovalute. Cifro valutne cijene, istorijat vrijednosti digitalne valute.
   Bitcoin kalkulator, Bitcoin konverter
Bitcoin kalkulator online, konverter Bitcoin. Bitcoin cijena danas na kriptovalutnom tržištu.
   Ethereum kalkulator, Ethereum konverter
Ethereum kalkulator online, pretvarač Ethereum. Cijena etereuma danas na kripto-valutnom tržištu.
   Litecoin kalkulator, Litecoin pretvarač
Litecoin kalkulator online, pretvarač Litecoin. Litecoina cena danas na kripto-valutnom tržištu.
   Rangiranje kripto valute
Rangiranje kripto valutnog tržišta: najverovatnije, nove pouzdane i visoko profitabilne kripto valute.
   Istorija kursne liste i zaliha
Kursevi ulje, zlato, srebro, metala i drugih roba proizvoda od 1990. do danas
   Tečaj
Citati valuta danas, u 2011. godini, u 2010. i ostale godine.
 

Kemija, organske materije, plinovi, supstance

   Koncentracija rješenja, online plaćanje
Proračun volumena otopine nakon rastvaranja na osnovu obima i koncentracije otopine.
   Gustina slatke i slane vode online
Proračun svježe i morske gustine na različitim temperaturama i stepena saliniteta.
   Clapeyron jednadžba, online plaćanje
Proračun početnog i konačnog volumena, pritisak i temperatura plina iz Clapeyron Equation.
   Jednadžba idealnog plina, online plaćanje
Proračun idealno parametara plina volumen, temperatura, pritisak, Molarna masa.
   zakon, online plaćanje Boyle
On-line izračun početne i konačne pritisak volumena i gasa na Boyle-ov zakon, tekst zakona Boyle.
   Gay-Lussac zakon, online plaćanje
On-line proračun pritiska i temperature plina u skladu sa zakonom o Gay-Lussac.
   Masa tvari u otopini, online plaćanje
Proračun parametara rješenja, kao što su masa rastvora, volumen, koncentraciju i molekularne težine rješenja.
   Molarna masa plaćanja gasa online
Proračun molarne mase plina preko svog volumena, mase, temperature, pritiska.
 
 

Zdravlje, fitness, dijeta

   alkohol kalkulator
Saznajte stupanj intoksikacije sada i vremena kada je "može biti za volanom."
   Kalkulator fizičko stanje
Learn tip tijela, količine masti, otkucaja srca, indeks tjelesne mase, fizičko zdravlje.
   Kalkulator debljanje
Izračunavanje broja kalorija u prehrani za debljanje i gubitak težine.
   Kalkulator debljanja u trudnoći po nedeljama
Izračunajte dobitak težine za vrijeme trudnoće u određenom sedmice.
   Kalendar začeća djeteta online
Proračun najpovoljnijeg dana za začeće, ovulacije kalendar da.
   Ovulacija kalendar, online plaćanje
Napravite ovulacije kalendar izračunati najpovoljniji dani za osmišljavanje dijete.
   Idealan kalkulator težina online
Izračunajte idealnu težinu za muškarce i žene, ovisno o starosti i tipu tijela.
   gestacijska dob
To vam omogućuje da od danas izračunati koliko dugo trudnoće sedmice, da zna datum rođenja, datum začeća, rane trudnoće.
   Glavni metabolizam, online kalkulator
Izračunajte dnevni iznos kalorija potrebnih za primarni metabolizam.
   Body Mass Index (BMI) kalkulator online
Obračun indeksa tjelesne mase (BMI) za muškarce i žene kako bi se utvrdilo normalne težine, pothranjeno, gojaznost.
   Counter Online kalorija
Koliko kalorija su spaljeni (kalorija), dok trčanje, hodanje, plivanje, i tako dalje. D.
   težina Kalkulator
Težina Kalkulator će izračunati idealnu težinu i tijelo strukture: formula Quetelet, Brock, indeks Solovyov. Potrošnja kalorija.
   Mršavljenje Kalkulator
Izračunavanje broja kalorija u prehrani za mršavljenje i debljanje.
   Daily kalkulator kalorija
Izračunajte ste dnevne potrebe kalorija, ako želite da gubitak težine ili održavati svoju težinu.
   Veličine muške jakne i kapute
veličine prijevod i oznake muškoj jakni i kaputa u veličinama različitih zemalja.
 

Brojeva, vremenska, udaljenosti i vremenske zone

   vremenska prognoza
Precizno vremenska prognoza za bilo koji grad u svijetu danas i sutra, 3 dana u tjednu, 10 dana.
   Proračun udaljenosti između gradova
Rusije i svijeta, geografska udaljenost u ravnoj liniji i na putu.
   Razlika u vremenu između gradova
Odredite vremenska razlika između gradova, vremenske zone, vremensku razliku između gradova svijeta
   Poštanski adresa
Saznajte online indeks u bilo kojem trenutku Rusije i svijeta.
 

Auto, automobili: dimenzija guma, tehničke specifikacije

   Tehničke karakteristike vozila
Specifikacije bilo koje marke i modela automobila.
   Izbor karakteristike vozila
Odaberite automobil iz date specifikacije.
   Veličina točkova i gume za marku i model automobila
Fabrika veličine točkova i gume, mogućnosti zamjene, crash disk, bušenje, za bilo koju marku i model automobila.
   guma kalkulator
Promjene u veličini vanjski točak, klirens, Brzinomjer čitanja, itd kada drugi guma na vozilu.
 

Obući veličine, veličine cipele, veličine grafikona, frizura, remenje, prstenje veličine

   veličine kalkulator muške odjeće
Prevođenje dimenzija i oznaka različitih vrsta muške odjeće (jakne, kaputi, hlače, čarape, kratke hlače, itd) u različitim zemljama.
   Kalkulator ženske veličine odjeće
Prevođenje dimenzija i oznaka ženske odjeće (cipele, majice, haljine, donje rublje, suknje, hlače, kaputi, itd) Zemlje.
   Kalkulator dječje veličine odjeće
veličine prevođenje i vrste oznaka dječje odjeće (dječje, tinejdžeri odjeća, obuća za dječake i djevojčice) zemlje.
   Veličine muške košulje
Definiranje i prevođenje majice veličine i oznake u različitim zemljama.
   Dimenzije majice
Prevođenje dimenzija i oznakama majica, veličine stola za muškarce i žene majice u različitim zemljama.
   Tabela veličina muških košulja.
veličine Tabela muške T-shirt sadrži i velike i male veličine muške košulje.
   Tabela majice Ženske veličine.
Tabela majice Ženske veličine uključuje velike i male veličine ženske majice.
   Veličine muške donje rublje
Prevođenje dimenzija i oznaka muške donje rublje u različitim zemljama.
   Dimenzije ženske haljine i bluze
Prevođenje dimenzija i oznaka ženske haljine i bluze različitih zemalja.
   Dimenzije donje rublje
Prevođenje dimenzija i oznaka donjeg rublja u raznim zemljama.
   Dimenzije Kupaći kostimi
Prevođenje veličine ženske i dječje kupaće kostime, kupaćih kostima oznake u različitim zemljama.
   Grudnjak veličine, grudnjake
veličine prijevod i oznake grudnjake, grudnjake različitih zemalja.
   Dimenzije suknje
veličine prijevod i oznake ženskog teksas, pletene suknje veličine različitih zemalja.
   Veličine pantalone i jeans
Prevođenje dimenzija i oznaka pantalone i farmerke različitih zemalja.
   Veličine muške pantalone i farmerke
veličine prijevod i oznake muške pantalone i farmerke u različitim zemljama.
   Dimenzije ženske pantalone i farmerke
veličine prijevod i oznake ženske pantalone i farmerke u veličini različitih zemalja.
   Dimenzije jakne i kapute
Prevođenje dimenzija i oznaka muških i ženskih jakni i kaputa u različitim zemljama.
   Veličine muške jakne i kapute
veličine prijevod i oznake muškoj jakni i kaputa u veličinama različitih zemalja.
   Dimenzije ženskih jakni i kaputa
veličine prijevod i oznake ženskog jakne i kapute u veličinama različitih zemalja.
   Dimenzije jakne, prsluci, skakači
Prevođenje dimenzija i oznakama muškog i ženskog jakne, prsluci, džempere raznih zemalja.
   Veličine muške jakne, prsluci, skakači
Prevođenje veličine kalkulator i oznake, muške jakne, prsluci, puloveri.
   Dimenzije ženske jakne, prsluci, skakači
veličine prijevod i oznake ženskog jakne, prsluci, puloveri.
   Dimenzije čarape
Prevođenje dimenzija i oznaka čarapa u različitim zemljama.
   Veličine muške čarape
Prevođenje dimenzija i oznaka muških čarapa u različitim zemljama.
   Dimenzije ženske čarape
veličine prijevod i oznake ženskih čarapa u različitim zemljama.
   Dimenzije dječjih čarapa
veličine prijevod i oznake beba čarape na veličinu veličinu stopala ili cipela.
   veličine kalkulator cipela
Prevođenje dimenzija i oznaka obuće (veličina za muškarce, žene, djeca, tinejdžeri cipele) u različitim zemljama.
   Veličine muške cipele
Prevođenje dimenzija i oznaka muških cipela u veličinama SAD-u i drugim zemljama.
   Dimenzije ženskih cipela
Prevođenje dimenzija i oznaka ženskih cipela veličine SAD-a i drugih zemalja.
   Dimenzije Teenage obuće
veličine prijevod i oznake tinejdžera obuće za dječake i djevojčice u različitim zemljama.
   Djevojke cipele veličine online kalkulator
Pretvoriti djevojke veličine cipela u različitim zemljama, kao što su, britanska, američka (SAD), japanski veličine ili centimetara.
   Djeca cipele veličine online kalkulator
Pretvoriti veličine djeca cipela u različitim zemljama, kao što su, britanska, američka (SAD), japanski veličine ili centimetara.
   veličinama Odjeća za malu djecu, bebe
veličine prijevod i etiketama odjeće za djecu, bebe, beba širom svijeta.
   Dimenzije dječje odjeće za dječake
Prevođenje dječje odjeće za veličinu dječake određuje veličinu odjeće za dijete u raznim zemljama.
   Dimenzije dječje odjeće za djevojčice
Prevođenje dimenzija i oznaka garderobe za djecu za djevojčice iz različitih zemalja.
   Dimenzije šorc
veličine prijevod i oznake za muškarce, žene i djecu šorc u različitim zemljama.
   Veličine muške bermude
veličine prijevod i oznake muškarci gaćice u različitim zemljama.
   Dimenzije žena šorc
veličine prijevod i oznake ljeta ženske kratke hlače u različitim zemljama.
   Dimenzije rukavice
Određivanje veličine ženske ili muške rukavice, veličine i oznake rukavica u različitim zemljama.
   Veličine muške rukavice
veličine prijevod i oznakama muškog rukavice različitih zemalja.
   Dimenzije ženskih rukavica
Određivanje veličine ženskih rukavica, veličine prijevod i oznaka ženskog rukavica različitih zemalja.
   Veličine pojasevi, prstenje, kape ...
Prevođenje dimenzija i oznaka raznim dodacima: pojasevi, prstenje, kape, narukvice
   veličina prstena
Određivanje veličine prstena, veličine prsta za veličinu prstena prijevod i oznake prstenova različitih zemalja.
   Dimenzije narukvice
Kako odrediti veličinu narukvice: veličine prijevod i oznake narukvice različitih zemalja.
   uzoraka kalkulator zlato
Prevođenje uzoraka zlata između metričkih karatnog interes i sistemi za uzimanje uzoraka.
   Dimenzije pojasevi
Određuje veličinu i obilježavanje pojaseve različitih zemalja. obilježavanje remeni raznih zemalja.
   Dimenzije kape
Prevođenje dimenzija i oznaka šešira iz različitih zemalja.